«

»

Střešní krytina KJG UNI 1, UNI 2, Trapez TR 18, TR 35,

lehká střešní krytina značky KJG, kvalitní střešní krytina značky KJG

lehká střešní krytina značky KJG, kvalitní střešní krytina značky KJG
RAL 8028, 3009, kvalitní plechová krytina KJG možnost délky až 6,5m, objednávky nad 50m2 SLEVA

TR 18TR 35UNI 1UNI 2dolnky KJGlesk,matsila 0,55mm

lehká střešní krytina

UNI 1, RAL 3009

Účel a spôsob použitia strešnej krytiny UNI1 a UNI2

Strešná škridlová krytina UNI1 a UNI2 je určená na vytváranie ľahkých strešných plášťov pre strechy s min. sklonom 14° s priečnym spojom, alebo pre strechy s min. sklonom 12° bez priečnych spojov s osovou vzdialenosťou latovania 350 mm alebo 400 mm podľa použitého typu modulu škridly. Minimálna dĺžka je 475 mm (pre modul 350) a 525 mm (pre modul 400). Maximálna dĺžka je 6500 mm (pre modul 350 aj 400). Výrobok sa môže zabudovať len na základe statického posúdenia únosnosti pre predpokladané zaťaženie. Životnosť výrobku závisí od prostredia v ktorom je zabudovaný a od použitých povrchových úprav. Požadovanú životnosť na zamýšľané použitie možno dosiahnuť použitím adekvátnych povrchových úprav. Strešná škridlová krytina UNI1 a UNI2 sa vyrába tvarovaním za studena z oceľového alebo hliníkového plechu do tvaru vlnitého profilu s priečnymi prelismi. Výrobný proces je zautomatizovaný a preto môžeme vyrábať objednanú krytinu na požadovanú dĺžku (viď. tabuľka).

Zloženie pozinkovaného farbeného plechu od firmy

Oceľový plech obojstranne žiarovo zinkovaný, podľa STN EN 10169-1 (Ploché oceľové výrobky s plynulo nanášaným vrstveným organickým povlakom. Časť 1: Všeobecné informácie (definície, materiály, tolerancie, skúšobné metódy), hrúbka 0,50 mm, 0,55 mm a 0,60 mm, podľa STN EN 10327 (Kontinuálne žiarovo pokovované pásy a plechy z nízkouhlíkovej ocele na tvárnenie za studena. Technické dodacie predpisy).